Kalendář

<<3 / 2019>>
PoÚtStČtSoNe
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Zobrazit kalendář

Hledání

Odkazy

<

Napište nám
2 + 1

O studiu

Studijní obory

23-41-M/01 Strojírenství – počítačová podpora konstrukce a výroby

 Obor je určen všem, kteří mají zájem o studium zaměřené na strojírenství. Odborné předměty oboru jsou směrovány do oblasti konstrukčně technologické s využitím nejmodernějších prostředků informačních technologií.

26-41-M/01 Elektrotechnika  – počítačové a řídicí systémy 

Obor je určen všem, kteří mají zájem o multimédia, webdesign a programování počítačových a řídicích systémů v různých oblastech. Odborné předměty jsou směrovány do oblasti aplikací moderních informačních a komunikačních technologií.

65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch

Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Studenti jsou připravováni v povinných a výběrových předmětech  pro oblast hotelnictví, veřejného stravování, pro lázeňská a rekreační zařízení a služby cestovního ruchu.
Předpokladem pro přijetí ke studiu je úspěšné ukončení ZŠ a splnění zdravotní klasifikace.

53-41-M/01 Zdravotnický asistent

Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou
Vzdělávací program připravuje žáky pro práci středního zdravotnického pracovníka. Studium se zaměřuje na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů. Součástí odborného vzdělávání jsou cvičení a praktická výuka ve zdravotnických a dalších zařízeních.

53-41-M/01 Zdravotnický asistent – zkrácená forma večerního studia

Studium je organizováno jako dvouletá zkrácená večerní forma vzdělávání a je ukončeno profilovou maturitní zkouškou z odborných předmětů.
Studijní obor Zdravotnický asistent poskytuje plnohodnotné středoškolské vzdělání na pozici zdravotnického pracovníka, který realizuje ošetřovatelskou péči v týmové spolupráci podle stávající legislativy o nelékařských povoláních v ČR. 

Učební obory

65-51-H/01 Kuchař – číšník se zaměřením Kuchař

Jedná se o učební obor, který připravuje pracovníky pro úsek technologie přípravy jídel. Absolventi se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb nebo po zapracování se mohou stát soukromými podnikateli ve stravovacích službách. Po dobu tří let učební doby se střídá teoretická a praktická výuka v týdenních blocích.
V teoretickém vyučování si žáci rozšiřují všeobecné znalosti ze základní školy, v odborných předmětech a praktické výuce získávají vědomosti a dovednosti nutné pro jejich povolání.
Studium je ukončeno výučním listem a střední  vzdělání s maturitou je možno získat v nástavbovém studiu Společné stravování.

65-51-H/01 Kuchař – číšník se zaměřením Kuchař – číšník pro pohostinství

Tříletý učební obor Kuchař - číšník pro pohostinství je obor profesní přípravy, ve kterém absolvent získá základní praktické znalosti a dovednosti potřebné v oblasti stravovacích služeb.
Obsah výuky tvoří všeobecně vzdělávací předměty, které rozšiřují znalosti žáků ze základní školy a odborné předměty, které poskytují teoretické a praktické znalosti. Ve všech ročnících se střídá týden teoretická výuka a týden praktická výuka.
Studium je ukončeno výučním listem.

65-51-H/01 Kuchař – číšník se zaměřením Číšník – barman, servírka – barmanka

Tříletý učební obor číšník, servírka je obor profesní přípravy pro úsek obsluhy se všeobecným přehledem pro všechny oblasti společného stravování a se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru.
Obsah výuky tvoří všeobecně vzdělávací předměty, které rozšiřují znalosti žáků ze základní školy a odborné předměty, které poskytují teoretické a praktické znalosti, nezbytné pro povolání v různých gastronomických zařízeních. Ve všech ročnících se střídá týden teoretická výuka a týden praktická výuka.
Studium je ukončeno výučním listem a střední vzdělání s maturitou je možné získat v nástavbovém studiu Společné stravování.

29-54-H/01 Cukrář – cukrář pro výrobu

Tříletý učební obor, ve kterém se teoretická výuka střídá v týdenních cyklech s praktickou výukou.
V teoretické výuce v odborných předmětech - cukrářská výroba, suroviny, stroje a zařízení, odborné kreslení, ekonomika a organizace - získávají žáci dovednosti a vědomosti, které uplatňují v praktické výuce, kde zhotovují různé druhy cukrářských výrobků.
Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky získá absolvent střední  vzdělání a kvalifikaci pro výkon povolání cukrář.
Střední vzdělání s maturitou je možné získat v nástavbovém studiu Společné stravování.


 

 

© 2007 - 2017 Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, tel.: 572 433 911, fax: 572 433 959, e-mail: ssphz@ssphz-uh.cz, IČ: 00559644
Realizace Dat Internet, a.s.